تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

هزینه شارژ ساختمان

0 نظر

دیگر آپارتمان نماد تهران بزرگ نیست بلكه در همه جای ایران شاهد تكوین و گسترش ساختمان های عمودی هستیم، و لیكن متاسفانه به همان سرعت كه آپارتمان ها گسترش می یابند، فرهنگ آپارتمان نشینی رشد نمی كند. صدها هزار نفر از مردم در آپارتمان ها و مجتمع های مسكونی كوچك و بزرگ سكنی گزیده اند، اما تنها تعداد اندكی از آن ها از قوانین آپارتمان نشینی اطلاع دارند كه نتیجه این عدم اطلاع، كاهش سطح فرهنگ زندگی آپارتمانی می شود و همین امر منتج به افزایش حجم شكایت ها و اختلافات میان همسایه ها می گردد.

سوال :اینجانب در آپارتمانی 9 واحدی زندگی می نمایم , یكی از مالكان ماه ها است که هزینه شارژ واحد خود را نپرداخته و خیلی راحت و خونسرد می گوید كه اصلا دلش نمی خواهد هزینه هایی را كه مدیر ساختمان یا هیات مدیره تعیین كرده اند بپردازد چگونه می توان ایشان را  ملزم به پرداخت نمود؟

پاسخ : در چنین حالتی به موجب ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمان ها، مدیر یا هیات مدیره باید سیر قانونی را طی كنند كه روالش به این صورت است كه ابتدا مدیر یا هیات مدیره باید اظهارنامه ای كه در آن مبلغ بدهی و صورت ریز هزینه ها , تنظیم و برای ایشان ارسال و آنها را مطالبه كنند.اگر ایشان ظرف 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه نسبت به پرداخت هزینه های تعیین شده اقدام ننمود ، مدیر یا هیات مدیره ساختمان می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ , تهویه مطبوع , آب گرم , برق , گاز و غیره خودداری نمایند. حال اگر همچنان از پرداخت هزینه ها و بدهی امتناع كرد برای وصول این وجوه مدیر یا هیات مدیره می توانند به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و با ارائه اظهارنامه ابلاغ شده و مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیره و صورت ریز هزینه های مشترک اداره ثبت اجراییه ای صادر و عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد پذیرفت اما اگر باز هم ایشان به دلایلی از این امر استنکاف نمود ، مدیر یا هیات مدیره می توانند طبق تبصره یك ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها به دادگاه شكایت كنند و دادگاه هم بدون نوبت به این شكایت ها رسیدگی می كند و آن وقت دادگاه می تواند علاوه بر محرومیت های قانونی مانند قطع خدمات مشترك از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق و گاز، او را تا ۲ برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه , واحد بدهكار را محكوم كند.