تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

مطالبه مهریه

0 نظر

سوال :همسرم مهريه خود را كه شامل 750 سكه بهار آزادي و یک سفر حج تمتع است از طریق دادگاه از اینجانب مطالبه نموده است اینجانب نیز کارگر می باشم و توانایی پرداخت مهریه را ندارم ضمن اینکه همسرم دائم مرا تهدید به زندان انداختن بعد از صدور حکم می نماید بنده چه كار قانوني مفيدي برای جلوگیری از زندان رفتنم مي توانم انجام دهم؟ خواهشمندم راهنماييم كنيد

جواب :برابر قانون، برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون اعسار نامیده می شود و معسر کسی است که برای پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد اعسار در محکومیت های مالی عبارت از آن است که شخص به پرداخت وجه، مال درحق دیگری محکوم شود، اما توانایی و تمکن پرداخت را نداشته باشد.قانونگذار مواردی را ذکر کرده است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با استفاده از این کمک قانونگذار متحمل خسارات روحی دیگری نشود، البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشند و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته باشند و هیچ گونه سوء نیتی نیز نداشته باشند.علی ایحال در سئوال فوق شما می توانید بعد از صدور حكم و يا همزمان با رسيدگي موضوع مهريه با دادن دادخواست اعسار(يا تقسيط) تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را داشته باشید .البته لازم به ذکر است که معمولاً دادگاهها بعد از صدور حكم , دادخواست اعسار را مي پذيرند ولي رسيدگي به موضوع اعسار منوط به قطعي شدن حكم ( پرداخت مهريه) مي باشد . به دعوی اعسار باید خارج از نوبت رسیدگی شده و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.رسيدگي به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقي با دادن دادخواست و تعيين وقت رسيدگي انجام مي شود .ضمنا مداركي كه بايد براي اثبات اعسار و يا تقسيط تهيه كرد به قرار زير است : 1-فرم قضایی دادخواست.2-استشهاديه : مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید حداقل چهار نفر شاهد را به دادگاه معرفی کند و این افراد باید ازوضع زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و نداشتن تمکن مالی مدعی اعسار شهادت بدهند. 3-كپي دادنامه صادره در خصوص مهريه. 4-در صورت وجود مدارك مصدق وضعيت مالي از جمله فيش حقوقي و غيره.به هر حال نتيجه دعوي اعسار از دو حالت خارج نيست يا دادگاه دلايل اعسار را كافي دانسته حكم به قبول اعسار مي دهد يا اين كه دادگاه دلايل اعسار را كافي ندانسته و حكم به رد اعسار مي دهد. در هر دو صورت طبق مقررات آيين دادرسي مدني حكم رد يا قبولي اعسار قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر است.نهایتا با توجه به توضیحات مختصر فوق به شما پیشنهاد می نمایم بصورت حضوری با یک مشاور حقوقی  در این خصوص مشورت نمایید.