تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

تقسیم ارث

0 نظر

سوال خانمی هستم و همسرم مدتی پیش در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داده بدلیل مشکلاتی که بابت تقسیم ارثیه با خانواده آن مرحوم داشتم پدر ایشان دائما مرا تهدید به گرفتن فرزندانم که 5 و 9 ساله می باشند می نماید خواهش می کنم مرا در این مورد راهنمایی نمایید ؟

پاسخ:مطابق ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.پس مطابق قانون حضانت فرزندانتان برعهده شما خواهد بود لیکن حضانت تنها شامل نگهداری و پرورش جسمی و روانی طفل است، از راه هایی مثل تغذیه، پرورش، تربیت و تحصیل و آنچه برای بقای وی لازم باشد، اما امور مهم مالی فرزند، مانند نقل و انتقالات ملکی، خرید و فروش خانه و امثال آن به عهده جد پدری است. به امورمذکور می توان مسایل غیرمالی مهم از جمله اجازه گرفتن گذرنامه و یا اجازه ازدواج را نیز اضافه کرد.و اما در صورتی که مادر صلاحیت نگهداری فرزندان را نداشته باشد، این حق توسط دادگاه از وی سلب می شود، به عنوان مثال زنی که سوء شهرت دارد و یا رفتار و کردار او نامناسب و در تربیت فرزندان موثر باشد، چنانچه جد پدری این موضوع را به دادگاه اعلام و سلب صلاحیت مادر را تقاضا کند، دادگاه به طریق مقتضی در این زمینه تحقیق می کند و درصورتی که ادعای جد پدری یا هر فرد دیگری که اعلام کرده، صحت داشته باشد و نگهداری فرزندان توسط مادر به مصلحت نباشد، نگهداری به او تعلق می گیرد و در غیر این صورت از میان اقوام و بستگان به شخصی که شایستگی حضانت را داشته باشد سپرده می شوندچنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.

منبع: سایت وکیل ملت