0 Comments

شرط ثالث بودن داور

در داوریطرفين به جاي مراجعه به دادگاه، روش حل‌ اختلاف خصوصي را براي حل منازعه محقق يا احتمالی خود انتخاب مي نمايند. يكي از اوصاف مهم داوری، شرط بيطرفي و استقلال (Impartiality and independence) #داور می باشد. شرط ثالث بودن داور نسبت به طرفين داوری از نتايج اوليه اصل معنونه و ضامن تحقق عدالت می […]