نشانی های جدید دادگاه ها و دادسراهای تهران

 • دادگاه خانواده ۲:

آدرس: تهران – ولنجک – بلوار دانشجو – میدان یاسمن – خیابان عدالت
شماره تلفن : ۲۶۷۰۶۱۷۹ و ۲۶۷۰۶۶۴۵
صلاحیت و محدوده رسیدگی : دعاوي خانواده مناطق ۶ و ۳ و ۲ و ۱

 • مجتمع قضایی “صدر” : 

آدرس: تهران – خیابان شیخ بهائی – بالاتر از میدان شیخ بهائی – خیابان دوازده متری اول
صلاحیت و محدوده رسیدگی :
دعاوي حقوقي مناطق ۷ و ۳ تهران و دعاوي خانواده منطقه ۷ تهران

 • دادسرای ناحیه ۲: 

آدرس :تهران – سعادت آباد – خيابان شهید فرحزادی – خیابان کوهستان – خیابان امام صادق – خیابان درختی اول
تلفن: ۲۲۰۸۴۳۸۶ – ۲۲۰۸۴۰۷۴ – ۲۲۰۸۴۰۶۷ – ۲۲۰۸۵۹۸۰ – ۲۲۰۸۵۹۷۸
ضابطين دادسرا : آگاهي شمالغرب تهران و كلانتريهاي ۱۶۳ و ۱۱۸ و ۱۳۴ و ۱۳۷ و ۱۳۹
صلاحیت و محدوده رسیدگی :دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۲ تهران

 • دادسرای ناحیه ۴ و مجتمع قضایی “مدرس” :

آدرس: تهران – حکیمیه – بلوار بهار – خیابان نشوه (سازمان آب) – کوچه امام حسین (ع)
تلفن : ۷۷۳۱۱۲۴۷ – ۷۷۳۱۱۲۴۵ – ۷۷۳۱۱۵۹۴ – ۷۷۳۱۱۲۵۸
صلاحیت رسیدگی : دعاوي حقوقي مناطق ۱۳ و ۸  تهران
دعاوی کیفری منطقه ۴، ۸ و ۱۳ تهران

 • دادسرای ناحیه ۵ و مجتمع قضایی “قدس”:

آدرس : تهران – بلوار سیمون بولیوار – بلوار انصار المهدی -روبروی دانشگاه سما
تلفن : ۴۴۳۷۰۲۸۲
صلاحیت و محدوده رسیدگی : دعاوي كيفري مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۱۰ و ۹ و ۵ و ۲ تهران

 • دادسرای ناحیه ۶ و مجتمع قضایی “قدوسی” :

آدرس : تهران – خیابان شهید مفتح – پایین تر از میدان هفت تیر – انتهای خیابان شهید شیرودی
تلفن : ۸۶۰۷۳۱۱۷ – ۸۶۰۷۳۱۶۸ – ۸۶۰۷۳۱۹۲ – ۸۶۰۷۳۱۴۶ – ۸۶۰۷۳۹۸۶ 

 • دادسرای ناحیه ۷:

آدرس: تهران – خیابان شهید مطهری – خیابان شهید علی اکبری
تلفن : ۸۶۱۲۱۶۴۵ – ۸۶۱۲۱۶۴۸ – ۸۶۱۲۱۶۷۵ – ۸۶۱۲۱۶۹۳
صلاحیت :دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۷ تهران
صلاحیت ویژه : امور مربوط به شهرداريها

 • دادسرای ناحیه ۸: 

آدرس: تهران – اتوبان رسالت – خیابان عثنی عشری – نبش کوچه موسوی
تلفن :
۲۲۵۲۷۳۹۷ – ۲۲۵۲۷۰۴۸ – ۲۲۵۲۸۴۱۰ – ۲۲۵۲۸۰۵۹ – ۲۲۵۲۷۵۶۹ – ۲۲۵۲۷۸۶۱ – ۲۲۵۲۸۷۳۱ -۲۲۵۲۸۳۶۴ – ۲۲۵۲۷۵۹۶
ضابطين دادسرا :
آگاهي شمال شرق تهران و كلانتريهاي ۱۴۷ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۹۰ و ۲۱۰
صلاحیت : دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۱۳ و ۸  تهران

 • دادسرای ناحیه ۱۰: 

آدرس : تهران – تقاطع خیابان جیحون و دامپزشکی
تلفن : ۶۵۸۸۶۲۳۲ – ۶۵۸۶۲۰۱۷ – ۶۵۸۶۲۰۱۳ – ۶۵۸۶۲۰۴۵ – ۶۵۸۶۲۰۲۸
ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي ۱۵۴ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۱۱۹ و ۱۵۰
صلاحیت و محدوده رسیدگی :دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۲۱ و ۱۰ و ۹

 • دادسرای ناحیه ۱۴ و مجتمع قضایی “محلاتی” :

آدرس :تهران – اتوبان شهید محلاتی – خیابان شهید ده حقی – بلوار کوثر – جنب بازار گل شهید محلاتی
تلفن : ۳۶۳۱۹۶۴۸ – ۳۶۳۱۹۵۶۹ – ۳۶۳۱۹۵۲۵ – ۳۶۳۱۹۶۵۱ – ۳۶۳۱۹۶۷۸ – ۳۶۳۱۹۶۷۶
ضابطين دادسرا :پايگاه ششم آگاهي و كلانتريهاي ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۹ و ۱۱۰ و ۱۱۴ و ۱۳۲ و ۱۵۶ و ۱۵۷ 
صلاحیت و محدوده رسیدگی : دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران

 • دادسرای ناحیه ۱۹: 

آدرس : تهران – سیدخندان – خیابان دبستان – انتهای کوچه آریان محمودی
تلفن : ۹_۸۶۰۱۱۰۰۲ – ۸۸۴۶۸۵۷۱ – ۸۸۴۶۸۵۹۳
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي تهران و آگاهي مركز

 • دادسرای ناحیه ۲۱ (ارشاد) :

آدرس: خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر – جنب بیمارستان آسیا

 • دادسرای ناحیه ۲۵ (سرپرستی) : 

آدرس : تهران – خیابان سئول – تقاطع رشید یاسمی – نبش خیابان مهتاب
تلفن : ۸۸۶۲۷۵۱۵
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

 • دادسرای ناحیه ۲۹ (اطفال) و مجتمع قضایی “فهمیده” :

آدرس: تهران ، بزرگراه تهران كرج – نرسیده به عوارضی قدیم – خ. آزادگان – پ. ۱۴۴

 • مجتمع قضائی شهید بهشتی

آدرس: بالاتر از ميدان فردوسي – خيابان سپهبد قرني – نبش خيابان سميه

تلفن: ۸۸۸۹۸۰۴۴

 • مجتمع قضائی بعثت

آدرس: تهران، ضلع شمالی ترمینال جنوب
تلفن: ۵۵۳۲۱۵۲۰

 • مجتمع قضائی شهید مفتح

آدرس: شهر زیبا، خیابان مخابرات، پشت کانون اصلاح و تربیت
تلفن: ۴۴۳۳۹۷۰۰

 • مجتمع قضائی شهید مدنی

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان قدس، رو به روی خیابان پورسینا

 • مجتمع قضائی شهید باهنر

آدرس: تهران، تهرانپارس، تقاطع خیابان شهید باقری و عباسپور
تلفن: ۷۷۰۵۵۶۳۰

 • مجتمع قضائی عدالت

آدرس: تهران، میدان تجریش، خیابان فنا خسرو
تلفن: ۲۲۷۲۷۴۶۲

 • دادسرای ناحیه ۱ الهیه
  آدرس: تهران، خیابان شریعتی، پل صدر، خیابان الهیه
  تلفن: ۲۲۰۰۰۴۳۸