تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

اثبات انجام کار در یک شرکت، بدون داشتن قرارداد کار

0 نظر

بر اساسِ ماده ۸۷ آیین دادرسی کار ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد بر عهده کارگر می باشد.

با توجه به عدم وجود قرارداد کتبی و دریافت نقدی حقوق مدت کارکرد لذا اقبال چندانی برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و کارفرما نیست.

اما با وجود یک یا چند مورد از موارد زیر می‌توان جهت اثبات ادعای مدعی در مرجع رسیدگی مربوطه اقدام کرد:

قرارداد کتبی کار، پرینت سابقه بیمه تامین اجتماعی در آن کارگاه، پرینت حساب بانکی کارگر، فیش حقوقی، پرینت سیستم حضور و غیاب یا دفتر حضور و غیاب شرکت، فیش حقوقی، گزارش بازرسان تامین اجتماعی در صورت انجام بازرسی از کارگاه

چنانچه هیچکدام است مدارک فوق را در اختیار ندارد هر نوع برگه ای معتبر که توسط شرکت صادر شده و در آن نامی از مدعی برده شده باشد از قبیل: فاکتور خرید و فروش اجناس شرکت یا معرفی نامه شما به سازمان، بانک، شرکت، نهاد و ارگان دیگر می تواند کمک کننده باشد.

در این صورت می توان با ارائه مدارک فوق انجام تحقیق محلی را از مرجع رسیدگی کننده درخواست نمود.