تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

مخالفت خانواده با ازدواج

0 نظر

  پسری هستم دانشجو  و قصد ازدواج با یکی از همکلاسیهای خود را دارم متاسفانه خانواده خودم و خانواده دختر خانم بدلیل فاصله طبقاتی که بین دو خانواده وجود دارد شدیدا با ازدواج مخالفند .سوال من اینست که ما یعنی من و این دختر خانم اگر بخواهیم بدون اجازه خانواده های دو طرف ازدواج نماییم چگونه امکانپذیر است ؟

قبل از ورود به پاسخ باید خدمت شما دوست عزیز عرض نمایم که به نظر بنده شما قبل از اینکه به دنبال راه حل قانونی باشید باید حتما به مشاورین روانشناس مراجعه نموده  و با تشریح موضوع به دنبال راه حلی عقلانی جهت تشکیل یک زندگی مستحکم و به دور از تزلزل و اختلاف داشته باشید زیرا آنچه که مسلم و مبرهن است این است که هیچگاه پماده 1043 قانون مدنی :« نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست وهر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط ودر اینصورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید وشرایط نکاح ومهری که بین آنها قرار داده شد ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه ونسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
  چنانچه ازدواج بدون اجازه ولی انجام گیرد ، نکاح غیر نافذ بوده وپس از صدور اجازه از زمان عقد تنفیذ می گردد.
  باید توجه داشت که ملاک، بکارت دختر است نه شوهرنکردن ولذا در مورد دختری که شوهر کرده ولی قبل از هم بستری طلاق گرفته همین حکم جاری است .از سوی دیگر چنانچه بکارت دختری در اثر کسالت یا جراحتی زائل شده باشد باز هم در حکم باکره است چرا که درعرف چنین دختری را هنوز دوشیزه می خوانند.لیکن اکثر فقها معاصر ، در مورد ازاله بکارت با شبهه ویا زنا را موجب سقوط ولایت پدر می دانند . 
  همچنین مواردعَضل( یعنی منع دختر از تزویج باهمتایی که دختر می خواهد با او ازدواج کند) ونیز هر گاه ولی دختر، غایب وبه او دسترسی نباشد ، اعتبار اذن ولی ساقط است ومعتبر نیست .ولیکن ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص است.
  ذکر این نکته اساسی لازم است که در موارد فوق ، اذن را باید شخص پدر ویا جد پدری بدهد واگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیومت باشند اجازه قیم اولازم نیست ومانند موردی که ولی فوت نموده اند ، دختر می تواند با اراده خویش به ازدواج مبادرت نماید.