تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

شرط تنصیف اموال زوج

0 نظر

پرسش:خانمی هستم که به دلایلی در حال جدایی از همسرم می باشم می خواهم بدانم در صورت وقوع طلاق آیا نصف اموال و دارایی های همسرم به من خواهد رسید؟

پاسخ:شما اول باید توجه نموده و ببینید که در سند ازدواج , همسر شما این شرط را که در سندهاي ازدواج به صورت چاپي ، تحت عنوان شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم چنين آمده است:«زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده است. يا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نمايد»قبول و امضاء نموده است یا خیر ؟ زیرا با توجه به اصل آزادي قراردادها و اصل حاكميت اراده در هنگام عقد ازدواج  پذيرفتن چنين شرطي الزامي نيست و زوج مي‌تواند آنرا نپذيرد يا اينكه بطور محدود بپذيرد حال در صورتی که ایشان ذیل این شرط را که به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند قبول و امضاء نموده بود با احراز این شرایط 1- وجود رابطۀ زوجيت دائمي2- درخواست طلاق از سوي زوج باشد، اين شرط مهمي است كه قانونگذار در جهت حمايت از حقوق زن تعبيه نموده است چرا كه در اكثر موارد درخواست طلاق يا از سوي زوج است يا بواسطۀ آزار و اذيت زوج مي‌باشد.3- طلاق ناشي از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و الّا زوجه مستحق تا نصف دارائي نخواهد بود و4- وجود دارائي زوج در هنگام درخواست طلاق .زوج مكلف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمایدکه با توجه به اينكه در شرط ضمن عقد ازدواج، تا نصف اموال را زوجين مورد توافق قرار مي‌دهند،‌ در هنگام طلاق تا نصف اموال به نام زوجه و به او منتقل مي‌شود ولي با دقت در جملۀ تا نصف دارائي، گفته مي‌شود كه اين در اختيار دادگاه است كه به تناسب اوضاع و احوال، مقداري از مال را كه از نصف اموال زوج تجاوز نكند مورد حكم قرار دهد، اين مال ممكن است 3/1 يا 5/1 باشد.
منبع: سایت وکیل ملت