خدمات تخصصی امور شرکت ها

پیچیده شدن روابط اجتماعی در دنیای امروز به فرصت طلبان این امکان را داده تا با استفاده از پیچ و خم های زندگی ماشینی و کمبود آگاهی های حقوقی مردم ، راه هایی، برای تعرض به حقوق قانونی افراد پیدا کنند به نحوی که هیچ فرد ، سازمان ، شرکت یا فعال اقتصادی و تجاری را نمی توان یافت که در جریان فعالیت خود به نحوی از خدمات حقوقی بهره نگیرد.

اهمیت و ضرروت داشتن مشاور حقوقی برای شرکتها امری محرز و مسلم بوده و بر کسی پوشیده نیست که فقدان آن به چه میزان می تواند موجبات ضرر گردد، لذا موسسه حقوقی مهرداد برنا خرد با اتکا به سوابق خود و با بهره گیری از تجربیات و تخصص در این زمینه به صورت مستمر و موردی می تواند نیاز شرکتها را برآورده نموده و به شرح ذیل به شرکتهای طرف قرارداد در حوزه های مربوطه ارائه خدمات می نماید :

انواع خدمات مشاوره حقوقی تخصصی در شرکت ها بدین شرح می باشد:

انجام و ارائه مشاوره تخصصی به مدیران شرکتها

 • ثبت شرکت ها
 • مشاوره در تنظیم اساسنامه و صورت جلسات شرکت
 • قراردادهای داخلی شرکت فی مابین کارکنان و شرکت
 • قراردادهای فی مابین شرکت و اشخاص ثالث
 • پیگیری دعاوی مطروحه علیه شرکت
 • حضور و دفاع از شرکت در اداره کار
 • مشاوره در خصوص بیمه
 • نظارت بر عملکرد قانونی شرکت در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه
 • مشاوره در خصوص امور مالیاتی شرکت
 • مشاوره در خصوص تنظیم قراردادهای بانکی
 • ثبت علائم تجاری
 • تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری
 • ثبت صورتجلسات
 • دعاوی کیفری شرکت اعم از مسئولیت کیفری اختصاصی شرکت مانند ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، تخلف مدیران و موسسات.
 • دعاوی کیفری و مالی و اقتصادی شرکت مانند کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، چک بلا محل، جرائم رایانه ای
 • دعاوی کیفری علیه اشخاص، مانند نشر اکاذیب و افتراء
 • حقوق کار شرکت:
  تنظیم قراردادهای استخدام موقت و دائم
  وکالت در دعاوی روابط کار و بیمه و تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و غیرقضایی
  وکالت در دعاوی حوادث کار و اخراج کارگران
  ارائه مشاوره در امور پرداخت حق سنوات
 • دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری
  ارائه مشاوره در خصوص دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری
  پذیرش وکالت در دیوان عدالت اداری
  میانجی گری در اختلافات حاصله بین شرکت و همکاران و شرکای تجاری خارج از شرکت