ارائه خدمات تخصصی حقوقی در امور بانکی و لیزینگ

شیوه های اعطای تسهیلات بانکی در قانون بانکداری بدون ربا در چهار گروه عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرکت تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه) تعریف شده است که برای هر کدام از آنها مقررات و دستورالعمل های لازم الاجرایی وضع شده است. با توجه بر اینکه امروزه در بانک ها امور مختلفی به اشخاص اعم از حقوقی و تجاری ارائه می شود و پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و همچنین مصوب نامه های مربوط به بانک مرکزی و یا شورای عالی پول و اعتبار و عدم اطلاع اشخاص حقیقی و به خصوص اشخاص حقوقی از آنچه که رویه بانک ها در این امور می باشد  و همچنین سایر دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، باعث شده است که مسائل حقوقی متعددی را به وجود بیاورد. چگونگی طرح دعاوی حقوقی بانکی و ارائه دادخواست حقوقی در این دعاوی و دفاعیاتی که در مقابل آنچه بانک ها مطرح می کنند  نیازمند داشتن تجربه و دانش تخصصی است که مرتبط با حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی مربوط به آن می باشد که این مهم در صلاحیت وکیل حقوقی متخصص دراین گونه دعاوی بانکی خواهد بود و لذا این مجموعه مفتخر است با ارائه بهترین خدمات در خصوص موضوع رخ داده تمام حق و حقوق مربوط به اشخاص در مقابل کلیه بانک ها اعم از خصوصی ،دولتی ، موسسات مالی و اعتباری،کلیه شرکت های لیزینگ را در کمترین زمان و به بهترین شکل وصول نماید.

عمده ترین مسائل و دعاوی حقوقی بانکی  که وجود دارد عبارتند از:

– دعاوی مربوط به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی که در قالب قراردادهای بانکی مضاربه ای و یا مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی(اجاره به شرط تملیک)

– دعاوی مربوط به ضبط و تملک وثایق ملکی از طریق دایره اجرائیات ثبت و دادگاه حقوقی به نفع بانک از جمله:  اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، بررسی ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده ،اخذ دستور موقت  بر مبنای توقف عملیات اجرائی، ابطال اجرائیه ،ابطال مزایده و تشریفات آن

– کلیه دعاوی تسهیلاتی

– دعاوی مربوط به ضمانت نامه

– داوی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها و فاینانس و ریفاینانس و سند تجاری اعم از چک سفته و ارائه راهکارهای حقوقی و بانکی

– دعاوی ناشی از اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره بانکی

– دعاوی مربوط به شروط مندرج در قراردادهای منعقده که برخلاف قوانین و مقررات بانکی در آنان درج شده

– دعاوی مربوط به قراردادهای الحاقی

– دعاوی ارزی